رتبه بندی تا پایان روز ‌چهارشنبه ۱۶ مردادماه 98

رتبه بندی تا پایان روز ‌چهارشنبه ۱۶ مردادماه 98


ه اطلاع شركت‌كنندگان محترم در سومين ليگ ستارگان بورس مي‌رساند:
 رتبه بندی تا پایان روز ‌چهارشنبه ۱۶ مردادماه
 
باسپاس
دبيرخانه ليگ ستارگان بورس