رتبه بندی تا پایان روز ‌سه‌شنبه ۱۵ مردادماه 98

رتبه بندی تا پایان روز ‌سه‌شنبه ۱۵ مردادماه 98


به اطلاع شركت‌كنندگان محترم در سومين ليگ ستارگان بورس مي‌رساند:
 رتبه بندی تا پایان روز ‌سه‌شنبه ۱۵ مردادماه
 
باسپاس
دبيرخانه ليگ ستارگان بورس