رتبه بندی تا پایان روز ‌دوشنبه ۱۴ مردادماه 98

رتبه بندی تا پایان روز ‌دوشنبه ۱۴ مردادماه 98


به اطلاع شركت‌كنندگان محترم در سومين ليگ ستارگان بورس مي‌رساند:
 رتبه بندی تا پایان روز ‌دوشنبه ۱۴ مردادماه
 
باسپاس
دبيرخانه ليگ ستارگان بورس