رتبه بندی تا پایان روز ‌یکشنبه ۱۳ مردادماه 98

رتبه بندی تا پایان روز ‌یکشنبه ۱۳ مردادماه 98


ه اطلاع شركت‌كنندگان محترم در سومين ليگ ستارگان بورس مي‌رساند:
 رتبه بندی تا پایان روز ‌یکشنبه ۱۳ مردادماه
 
باسپاس
دبيرخانه ليگ ستارگان بورس