گزیده‌ای از چهارمین هفته حضوری سومین لیگ ستارگان بورس با حضور بانوان بازار سرمایه

گزیده‌ای از چهارمین هفته حضوری سومین لیگ ستارگان بورس با حضور بانوان بازار سرمایه


گزیده‌ای از چهارمین هفته حضوری سومین لیگ ستارگان بورس با حضور بانوان بازار سرمایهhttps://www.instagram.com/p/B0u-sxhAreN/?igshid=x5wxeu7869j2