رتبه بندی تا پایان روز یکشنبه ٦ مردادماه با محاسبه افزایش سرمایه، سودهای دریافتی و سایر اقدامات شرکتی

رتبه بندی تا پایان روز یکشنبه ٦ مردادماه با محاسبه افزایش سرمایه، سودهای دریافتی و سایر اقدامات شرکتی


به اطلاع شركت‌كنندگان محترم در سومين ليگ ستارگان بورس مي‌رساند:
 رتبه بندی تا پایان روز یکشنبه ٦ مردادماه با محاسبه افزایش سرمایه، سودهای دریافتی و سایر اقدامات شرکتی است و هم‌چنین ازین پس رتبه‌بندی با احتساب موارد فوق صورت می‌پذیرد.
 
باسپاس
دبيرخانه ليگ ستارگان بورس