سخنرانی جناب آقای دکتر خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار

سخنرانی جناب آقای دکتر خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار


سخنرانی جناب آقای دکتر خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار 🔵 مروری بر ابزارهای قابل معامله در بورس‌های کشور 🔴 همایش بررسی روش‌های سرمایه‌گذاری(ویژه اشخاص حقیقی در بازار سرمایه ایران)

زمان برگزاری: ۲مرداد ماه
ساعت:۱۴
https://www.instagram.com/p/B0S659SADFf/?igshid=oko62c59ctmg