سومین دوره لیگ بین‌المللی ستارگان بورس به پایان رسید.

سومین دوره لیگ بین‌المللی ستارگان بورس به پایان رسید.


سومین دوره لیگ بین‌المللی ستارگان بورس به پایان رسید.

در اختتامیه این مسابقه تیم‌های
#دانشگاهآزادتهران_شرق
#دانشگاهخواجهنصیرالدین_طوسی
#دانشگاه_ایلام
و
#دانشگاهرازیکرمانشاه
به ترتیب به عنوان تیم‌های اول تا سوم و تیم اخلاق
انتخاب شدند.

https://www.instagram.com/p/B1vOYOIAfSN/?igshid=52oluhqtzocj