انتخاب #دانشگاه_ایلام به عنوان تیم سوم مسابقه سومین دوره لیگ ستارگان بورس

انتخاب #دانشگاه_ایلام به عنوان تیم سوم مسابقه سومین دوره لیگ ستارگان بورس


انتخاب #دانشگاه_ایلام به عنوان تیم سوم مسابقه سومین دوره لیگ ستارگان بورس

https://www.instagram.com/p/B1rJWy7gpC7/?igshid=1081lm7lqfrhw