گزیده‌ای از سخنان دکتر محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اختتامیه سومین لیگ ستارگان بورس

گزیده‌ای از سخنان دکتر محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اختتامیه سومین لیگ ستارگان بورس


گزیده‌ای از سخنان دکتر محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اختتامیه سومین لیگ ستارگان بورس

https://www.instagram.com/p/B1q5dz4AeUl/?igshid=ekepjmzk1z97