سخنان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای دکتر محمدی و مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی ‌و خدمات بورس جناب آقای دکتر فلاح در مورد سومین لیگ ستارگان بورس

سخنان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای دکتر محمدی و مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی ‌و خدمات بورس جناب آقای دکتر فلاح در مورد سومین لیگ ستارگان بورس


سخنان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای دکتر محمدی و مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی ‌و خدمات بورس جناب آقای دکتر فلاح در مورد سومین لیگ ستارگان بورس
https://www.instagram.com/p/B1V_BC8A3fk/?igshid=81jlr13tstyu