مراسم اختتامیه روز سه‌شنبه 5 شهریور

مراسم اختتامیه روز سه‌شنبه 5 شهریور


این هفته جلسه حضوری لیگ ستارگان برگزار نمی‌شود و در ضمن مراسم اختتامیه، روز سه‌شنبه 5 شهریور ماه، ساعت 16:30 الی 19:30 در سالن همایش نور دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود.