عدم گزارش از اطلاعات پرتفوی تیم‌ها در هفته آخر مسابقه

عدم گزارش از اطلاعات پرتفوی تیم‌ها در هفته آخر مسابقه


طبق قوانین سومین لیگ ستارگان بورس در هفته آخر مسابقه هیچ اطلاعاتی از پرتفوی تیم‌ها گزارش نمی‌شود و فقط در مراسم اختتامیه تیم‌های برتر مشخص خواهند شد.