ارسال رزومه و سوابق تحصیلی و کاری خود را در اسرع وقت به دبیرخانه لیگ

ارسال رزومه و سوابق تحصیلی و کاری خود را در اسرع وقت به دبیرخانه لیگ


ه اطلاع شركت‌كنندگان محترم در سومين ليگ ستارگان بورس مي‌رساند:
تمامی شرکت‌کنندگان رزومه و سوابق تحصیلی و کاری خود را در اسرع وقت به دبیرخانه لیگ در واتساپ ارسال کنند.
 
باسپاس
دبيرخانه ليگ ستارگان بورس