رتبه بندی تا پایان روز ‌‌یکشنبه ۲۰ مردادماه سال 98

رتبه بندی تا پایان روز ‌‌یکشنبه ۲۰ مردادماه سال 98


به اطلاع شركت‌كنندگان محترم در سومين ليگ ستارگان بورس مي‌رساند:
 رتبه بندی تا پایان روز ‌‌یکشنبه ۲۰ مردادماه
 
باسپاس
دبيرخانه ليگ ستارگان بورس