گزیده‌ای از پنجمین هفته حضوری سومین لیگ ستارگان بورس با حضور مدیران ارکان بازار سرمایه

گزیده‌ای از پنجمین هفته حضوری سومین لیگ ستارگان بورس با حضور مدیران ارکان بازار سرمایه


گزیده‌ای از پنجمین هفته حضوری سومین لیگ ستارگان بورس با حضور مدیران ارکان بازار سرمایه
https://www.instagram.com/p/B1A6hf-g3m_/?igshid=17ymgh317x4x1