سومین دوره لیگ بین‌المللی ستارگان بورس به پایان رسید.

سومین دوره لیگ بین‌المللی ستارگان بورس به پایان رسید.


سومین دوره لیگ بین‌المللی ستارگان بورس به پایان رسید.در اختتامیه این مسابقه تیم‌های#دانشگاهآزادتهران_شرق#دانشگاهخواجهنصیرالدین_طوسی#دانشگاه_ایلامو#دانشگاهرازیکرمانشاهبه ترتیب به عنوان تیم‌های اول تا سوم و تیم اخلاقانتخاب شدند. https://www.instagram.com/p/B1vOYOIAfSN/?igshid=52oluhqtzocj