سومین لیگ ستارگان بورس

سومین لیگ ستارگان بورس


نخستین لیگ ستارگان بورس در مردادماه سال 1396 با حضور 10 تیم دانشجویی در شهر تهران و در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد. استقبال اهالی بازار سرمایه به این مسابقه و بازخورد مثبت جامعه دانشگاهی موجب شده تا سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه ریزی های لازم برای دومین لیگ ستارگان بورس را صورت دهد. این مسابقه در تابستان 1397 به مدت 2 ماه  این بار با حضور 34 تیم دانشجویی، در سطح کشوری در محل دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شده است. از ویژگی های ممتاز دومین لیگ ستارگان بورس افزایش تعداد تیم ها، راحت تر شدن قوانین و مقررات نسبت به قبل و دو برابر شدن زمان مسابقه بوده است. در نهایت نیز از این مسابقه خروجی سریال تهیه شده که در نوع خود تجربه مهمی بود. با توجه به پیوند بین جامعه دانشگاهی و جامعه بزرگ بازار سرمایه و دریافت نتایج مثبت از لیگ ستارگان بورس، این مسابقه در سال 98 با فرمت جدید در حال راه اندازی است. یکی از ویژگی های این دوره حضور دانشجویان از دانشگاه های معتبر خارجی هست که می تواند موجب بین المللی شدن این مسابقه گردد.