حامیان
نتایج

رتبه بندی تا پایان روز چهارشنبه 30 مردادماه

معرفی

در سری مسابقات لیگ ستارگان بورس، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در تلاش است با سنجش توانایی دانشجویان، جامعه دانشگاهی را با بازار سرمایه آشنا نماید و همچنین مهارت های مورد نیاز برای فعالیت در این بازار را به جامعه هدف خود یعنی دانشجویان بشناساند. این مسابقات به صورت سالانه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس برگزار می گردد.